About

ανγκλικεζικαΤο φθινόπωρο του 2017 μια ομάδα νέων ανθρώπων βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ξεκινήσει ένα εγχείρημα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) που θα υποστηρίζει άλλα εγχειρήματα μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως στα φοροτεχνικά και λογιστικά, χρηματοοικονομικά, στη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας, κ.ο.κ., και μέσω της εκπαίδευσης και έρευνας στην ΚΑΛΟ και σε συναφείς κλάδους....


Κάπως έτσι ιδρύθηκε στις αρχές του 2018 η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Κοινωνική Αλληλέγγυο Κονσεπτ, με το διακριτικό τίτλο “κονS2επτ Κοιν.Σ.Επ.”, με έδρα στο ισόγειο επί της Λιτοχώρου 13.


Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της κονS2επτ αποτέλεσε μια συνεχόμενη περίοδο πειραματισμού σε ιδέες, εργαλεία και προτάσεις με μια παράλληλη προσπάθεια ανίχνευσης χαρακτηριστικών, τόσο εντός της ομάδας όσο και ευρύτερα στο οικοσύστημα της ΚΑΛΟ, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην άνθιση του. Σε αυτή τη προσπάθεια υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις προσδοκίες και τις ανάγκες των μελών της ομάδας λόγω μεταβολής εξωτερικών συνθηκών (αλλαγή εργασίας εκτός του εγχειρήματος ή/και πόλης, συνέχιση ή/και πίεση για ολοκλήρωση ακαδημαϊκών σπουδών, ένα παιδί (!), κτλ). Έτσι, δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τις διάφορες υπηρεσίες που είχαμε κατά νου, παρά μόνο τη σειρά πέντε εργαστηρίων “Ξεκινώντας ένα Εγχείρημα ΚΑΛΟ”, που κοστολογείται με ελεύθερη συνεισφορά. Παρόλα αυτά αναπτύξαμε μια σειρά δράσεων, με κάποιες από αυτές να αποφέρουν έσοδα και κάποιες όχι. Στη πρώτη κατηγορία εντάσσονται η παροχή τεσσάρων εκπαιδευτικών εργαστηρίων στο “Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης Ευπαθών και Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων και Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία” που διοργανώθηκε από το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ, η συμμετοχή στην άτυπη ομάδα συντονισμού, η προετοιμασία δύο μαθημάτων και έπειτα ο διοικητικός και οικονομικός συντονισμός της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας ΚΑΛΟ // kalomathe.gr και τέλος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση είκοσι εργαστηρίων με τίτλο “Προς μια Οικονομία Βασισμένη στη Γειτονιά” στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανοιχτα Σχολεία στη Γειτονιά” του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, κάναμε παρουσιάσεις του εγχειρήματος ή/και της ΚΑΛΟ σε εκδηλώσεις και fora και δύο εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την ΚΑΛΟ ή/και την αποανάπτυξη. Επίσης, συμμετείχαμε στη συνδιοργάνωση του Coopenair Festival - Φεστιβάλ Συνεργατισμού, και ως εισηγητές στην κεντρική ομιλία “Δημιουργία Νέου Συνεργατικού Εγχειρήματος: Για ποιο λόγο; Με ποιον τρόπο; Σε τι πλαίσιο;” με τις ενδοσκοπικές εισηγήσεις “Τι είναι πια αυτή η ΚΑΛΟ, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι συνεταιρισμοί και ο συνεργατισμός;” και “Ποιες είναι οι αξίες των εγχειρημάτων ΚΑΛΟ;”. Τέλος, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Κατοίκων της Αλεξάνδρου Σβώλου υπήρξε μια πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Πικ Νικ για την Παγκόσμια Ημέρα της Αποανάπτυξης, όπου υλοποιήσαμε το εργαστήριο “Τι σημαίνει π(χ)ια αυτή η αποανάπτυξη για εμάς;”.


Οι παραπάνω αλλαγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ταφόπλακα του εγχειρήματος, παρόλα στάθηκαν η αφορμή για να ξεκινήσει μια περίοδος ενδοσκόπησης με μια ιδιαίτερα αυξημένη αυτονομία στα μέλη. Η διττή βασική ερώτηση ήταν τι είναι η κονS2επτ και το τι θα μπορούσε να κάνει.

Read more

Network

Contact Us

You will be contacted as soon as possible.

Email :

info@konsept.gr

Address :

Litochoru 13, Thessaloniki 546 39